Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BALÁŽI, A. -- VAŠÍČEK, J. -- SVORADOVÁ, A. -- MACHÁČ, M. -- JURČÍK, R. -- HUBA, J. -- PAVLÍK, I. -- CHRENEK, P. Comparison of three different methods for the analysis of ram sperm concentration. In Slovak journal of animal science. 53, 2 (2020), s. 53--59. ISSN 1337-9984.

Originální název:
Comparison of three different methods for the analysis of ram sperm concentration
Autor:
Ing. Andrej Baláži, PhD. (16%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (12%)
Andrea Svoradová (12%)
Marián Macháč (12%)
Rastislav Jurčík (12%)
Ján Huba (12%)
I. Pavlík (12%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (12%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Slovak journal of animal science
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 53
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
53
Do strany:
59
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: analýzy, pohyblivosť spermií, barany, spermie, CASA (metóda)
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Slovak journal of animal science. Nitra: ISSN 1337-9984.

Originální název:
Slovak journal of animal science
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-9984
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)