Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVORADOVÁ, A. -- MACHÁČ, M. -- BALÁŽI, A. -- VAŠÍČEK, J. -- JURČÍK, R. -- HUBA, J. -- CHRENEK, P. Semen quality assessment of improved Wallachian sheep breed: A preliminary study. In Slovak journal of animal science. 53, 2 (2020), s. 92--95. ISSN 1337-9984.

Originální název:
Semen quality assessment of improved Wallachian sheep breed: A preliminary study
Autor:
Andrea Svoradová (16%)
Marián Macháč (14%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (14%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (14%)
Rastislav Jurčík (14%)
Ján Huba (14%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (14%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Slovak journal of animal science
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
53
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
92
Do strany: 95
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pohyblivosť spermií, barany, spermie, CASA (metóda), plemená
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Andrej Baláži, PhD.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Slovak journal of animal science. Nitra: ISSN 1337-9984.

Originální název: Slovak journal of animal science
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-9984
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)