Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CAPCAROVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHWARZOVÁ, M. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, M. -- ŠVÍK, K. -- SLOVÁK, L. -- KIŠŠKA, P. -- KOVÁČIK, A. -- BRINDZA, J. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia. 75, 5 (2020), s. 705--711. ISSN 0006-3088.

Originální název:
Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra výživy ľudí
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Biologia
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 75
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany:
705
Do strany:
711
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: perga, obezita, glykémia, potkany, cukrovka (choroba)
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Biologia. Warsaw: ISSN 0006-3088.

Originální název: Biologia
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0006-3088
Stát vydavatele:
Místo vydání: Warsaw
Vydavatel:
Versita
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)