Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAPCAROVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHWARZOVÁ, M. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, M. -- ŠVÍK, K. -- SLOVÁK, L. -- KIŠŠKA, P. -- KOVÁČIK, A. -- BRINDZA, J. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia. 75, 5 (2020), s. 705--711. ISSN 0006-3088.

Originálny názov:
Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Biologia
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
75
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany: 705
Do strany:
711
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: perga, obezita, glykémia, potkany, cukrovka (choroba)
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biologia. Warsaw: ISSN 0006-3088.

Originálny názov:
Biologia
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0006-3088
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Warsaw
Vydavateľ:
Versita
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)