Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUPÁK, R. -- JASZCZA, K. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. -- TOKÁROVÁ, K. -- BRINDZA, J. -- CAPCAROVÁ, M. Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF. In Emirates Journal of Food and Agriculture. 32, 5 (2020), s. 368--375. ISSN 2079-052X.

Originální název:
Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Emirates Journal of Food and Agriculture
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
32
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání: 2020
Od strany:
368
Do strany: 375
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: antioxidanty, glykémia, potkany, cukrovka (choroba), drieň obyčajný
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Rudolf Dupák
Poslední změna:
17.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Emirates Journal of Food and Agriculture. Al-Ain: ISSN 2079-052X.

Originální název:
Emirates Journal of Food and Agriculture
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2079-052X
Stát vydavatele:
Místo vydání: Al-Ain
Vydavatel:
United Arab Emirates University
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 17.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)