Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUPÁK, R. -- JASZCZA, K. -- KALAFOVÁ, A. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. -- TOKÁROVÁ, K. -- BRINDZA, J. -- CAPCAROVÁ, M. Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF. In Emirates Journal of Food and Agriculture. 32, 5 (2020), s. 368--375. ISSN 2079-052X.

Originálny názov:
Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Emirates Journal of Food and Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 32
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany:
368
Do strany:
375
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidanty, glykémia, potkany, cukrovka (choroba), drieň obyčajný
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Rudolf Dupák
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Emirates Journal of Food and Agriculture. Al-Ain: ISSN 2079-052X.

Originálny názov:
Emirates Journal of Food and Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2079-052X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Al-Ain
Vydavateľ: United Arab Emirates University
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)