Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HALO, M. -- MASSÁNYI, M. -- SLANINA, T. -- TIRPÁK, F. -- HALO, M. -- MASSANYI, P. Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability.  In Animal breeding 2020. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 5--11. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Mendelova univerzita
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 5
Do strany:
11
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Animal breeding 2020
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova: slovenština: pohyblivosť spermií, spermie, taurín, kone
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Animal breeding 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Nakladatel:
Mendelova univerzita
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)