Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALO, M. -- MASSÁNYI, M. -- SLANINA, T. -- TIRPÁK, F. -- HALO, M. -- MASSANYI, P. Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability.  In Animal breeding 2020. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 5--11. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov:
Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 5
Do strany:
11
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Animal breeding 2020
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: pohyblivosť spermií, spermie, taurín, kone
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov:
Animal breeding 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-7509-705-7
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)