Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENKO, F. -- CHOMOVÁ, M. -- ULIČNÁ, O. -- TVRDÁ, E. ZDF rats: a suitable model to study male reproductive dysfunction in diabetes mellitus type 2 patients. In TVRDÁ, E. -- YENISETTI, S C. Animal Models in Medicine and Biology. London: Intech Open, 2020, s. 93--106. ISBN 978-1-83880-011-6 (brož.).

Originální název:
ZDF rats: a suitable model to study male reproductive dysfunction in diabetes mellitus type 2 patients
Autor:
Ing. Filip Benko (25%)
Mária Chomová (25%)
O. Uličná (25%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal Models in Medicine and Biology
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
93
Do strany:
106
Počet stran:
14
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: laboratórne zvieratá, rozmnožovanie (biológia), cukrovka (choroba), choroby ľudí, reprodukčná dysfunkcia
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

TVRDÁ, E. -- YENISETTI, S C. Animal Models in Medicine and Biology. London: Intech Open, 2020. ISBN 978-1-83880-011-6 (brož.).

Originální název: Animal Models in Medicine and Biology
Anglický název:
Editor: Ing. Eva Tvrdá, PhD. (50%)
Sarat Chandra Yenisetti (50%)
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-1-83880-011-6 (brož.)
Nakladatel:
Intech Open
Místo vydání:
London
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)