Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENKO, F. -- CHOMOVÁ, M. -- ULIČNÁ, O. -- TVRDÁ, E. ZDF rats: a suitable model to study male reproductive dysfunction in diabetes mellitus type 2 patients. In TVRDÁ, E. -- YENISETTI, S C. Animal Models in Medicine and Biology. London: Intech Open, 2020, s. 93--106. ISBN 978-1-83880-011-6 (brož.).

Originálny názov:
ZDF rats: a suitable model to study male reproductive dysfunction in diabetes mellitus type 2 patients
Autor:
Ing. Filip Benko (25%)
Mária Chomová (25%)
O. Uličná (25%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Animal Models in Medicine and Biology
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
93
Do strany:
106
Počet strán:
14
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: laboratórne zvieratá, rozmnožovanie (biológia), cukrovka (choroba), choroby ľudí, reprodukčná dysfunkcia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Filip Benko
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TVRDÁ, E. -- YENISETTI, S C. Animal Models in Medicine and Biology. London: Intech Open, 2020. ISBN 978-1-83880-011-6 (brož.).

Originálny názov:
Animal Models in Medicine and Biology
Anglický názov:
Editor: Ing. Eva Tvrdá, PhD. (50%)
Sarat Chandra Yenisetti (50%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-83880-011-6 (brož.)
Vydavateľ:
Intech Open
Miesto vydania: London
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)