Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBOVIČOVÁ, E. -- MAKAREVIČ, A V. -- BALÁŽI, A. -- OLEXIKOVÁ, L. -- BAUER, M. -- VAŠÍČEK, J. -- OSTRÓ, A. -- DRAGIN, S. -- CHRENEK, P. Protection and sustainability of Slovak animal genetic resources in order to ensure the self-sufficiency in quality food Slovakia. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 1029--1033. ISSN 1338-5178.

Originální název: Protection and sustainability of Slovak animal genetic resources in order to ensure the self-sufficiency in quality food Slovakia
Autor:
Elena Kubovičová (12%)
Alexander V. Makarevič (11%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (11%)
Lucia Olexiková (11%)
Miroslav Bauer (11%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (11%)
Alexander Ostró (11%)
Saša Dragin (11%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (11%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci svazku: 5
Rok vydání: 2020
Od strany:
1029
Do strany: 1033
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: biodiverzita, potraviny, klimatické zmeny, genetické zdroje živočíchov
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)