Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020. TREBICHALSKÝ, P. -- TOMÁŠ, J.

Originální název:
Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020
Anglický název:
Autor:
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (80%)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (20%)
Pracoviště:
Katedra chémie
Druh publikace:
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů
Číslo patentu:
Název vydavatele:
Místo vydání:
Banská Bystrica
Název vlastníka:
Datum registrace:
Způsob využití:
Povinnost licence:
Licenční poplatek:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: potrubie, plyny, prietoky, technické vlastnosti
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)