Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OGORI, A. -- AMOVE, J. -- ISHAKU, S O. -- HLEBA, L. -- CISAROVÁ, M. -- PETUKHOVA, E. -- SIROTKINA, L. -- TSVELIKHOVSKAYA, A. -- BOBRUYKO, E. -- DEMIDOV, A. -- KURAZHEVA, M. -- SHARIATI, M A. Degradation kinetics of Vitamin C and β-Carotne in mango juice. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 861--864. ISSN 1338-5178.

Originální název:
Degradation kinetics of Vitamin C and β-Carotne in mango juice
Autor:
A.F. Ogori
Julius Amove (9%)
S. O. Ishaku (8%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (8%)
Miroslava Cisarová (8%)
Ekaterina Petukhova (8%)
Liudmila Sirotkina (8%)
Anna Tsvelikhovskaya (8%)
Ellina Bobruyko (8%)
Aleksei Demidov (8%)
Marina Kurazheva (8%)
Mohammad Ali Shariati (8%)
Pracoviště: Katedra mikrobiológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání: 2020
Od strany: 861
Do strany:
864
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: mangovník, ovocné šťavy, betakarotén, biodegradácia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)