Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BELL, Y G. -- ISIS GARCÍA, H. -- HERNÁNDEZ, Z. -- SARMIENTO, G S. -- DOMÍNGUEZ, A A. -- GONZALES, E A. -- TAMAYO, M C. -- HUERGO, C C. -- HLEBA, L. -- SHARIATI, M A. -- IMRAN, M S. -- PLYGUN, S. -- LAISHEVTCEV, A. -- GONZÁLEZ, V G S. A freeze-dried, viable, dispersed and stable formulation of the "liquid intra-vesical immunotherapy bcg moreau® finlay". In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 1023--1028. ISSN 1338-5178.

Originální název:
A freeze-dried, viable, dispersed and stable formulation of the "liquid intra-vesical immunotherapy bcg moreau® finlay"
Autor:
Ydalis Griñan Bell (7%)
H. Isis García (7%)
Z. Hernández (7%)
G. S.M. Sarmiento (7%)
Armando Acosta Domínguez (7%)
Elizabeth Aznar Gonzales (7%)
Martha Carralero Tamayo (7%)
Concepción Campa Huergo (7%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (7%)
Mohammad Ali Shariati (7%)
Muhammad Saeed Imran (7%)
Sergey Plygun (7%)
Alexey Laishevtcev (7%)
Viviana Gustavo Sierra González (7%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany: 1023
Do strany:
1028
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: imunoterapia, Bacillus calmette-guérin (BCG), zmrazovanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)