Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BELL, Y G. -- ISIS GARCÍA, H. -- HERNÁNDEZ, Z. -- SARMIENTO, G S. -- DOMÍNGUEZ, A A. -- GONZALES, E A. -- TAMAYO, M C. -- HUERGO, C C. -- HLEBA, L. -- SHARIATI, M A. -- IMRAN, M S. -- PLYGUN, S. -- LAISHEVTCEV, A. -- GONZÁLEZ, V G S. A freeze-dried, viable, dispersed and stable formulation of the "liquid intra-vesical immunotherapy bcg moreau® finlay". In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 1023--1028. ISSN 1338-5178.

Originálny názov: A freeze-dried, viable, dispersed and stable formulation of the "liquid intra-vesical immunotherapy bcg moreau® finlay"
Autor: Ydalis Griñan Bell (7%)
H. Isis García (7%)
Z. Hernández (7%)
G. S.M. Sarmiento (7%)
Armando Acosta Domínguez (7%)
Elizabeth Aznar Gonzales (7%)
Martha Carralero Tamayo (7%)
Concepción Campa Huergo (7%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (7%)
Mohammad Ali Shariati (7%)
Muhammad Saeed Imran (7%)
Sergey Plygun (7%)
Alexey Laishevtcev (7%)
Viviana Gustavo Sierra González (7%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany:
1023
Do strany:
1028
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: imunoterapia, Bacillus calmette-guérin (BCG), zmrazovanie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)