Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CAPCAROVÁ, M. -- HARANGOZO, Ľ. -- ÁRVAY, J. -- TÓTH, T. -- GABRÍNY, L. -- BINKOWSKI, Ł J. -- PALŠOVÁ, L. -- SKALICKÁ, M. -- PARDO, M D L L G. -- STAWARZ, R. -- MASSANYI, P. Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 7 (2020), s. 677--686. ISSN 0360-1234.

Originální název:
Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment
Autor:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (10%)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (9%)
Ing. Július Árvay, PhD. (9%)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (9%)
Ing. Lucia Gabríny, PhD. (9%)
Łukasz J. Binkowski (9%)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (9%)
Magdaléna Skalická (9%)
Maria De La Luz Garcia Pardo (9%)
Robert Stawarz
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra chémie
Katedra práva
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci svazku: 7
Rok vydání:
2020
Od strany: 677
Do strany: 686
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: riziko, bezpečnosť potravín, konzumenti, cottage syr, potravinárske aditíva
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originální název: Journal of environmental science and health. Part B
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0360-1234
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Philadelphia
Vydavatel:
Tayolr & Francis
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)