Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAPCAROVÁ, M. -- HARANGOZO, Ľ. -- ÁRVAY, J. -- TÓTH, T. -- GABRÍNY, L. -- BINKOWSKI, Ł J. -- PALŠOVÁ, L. -- SKALICKÁ, M. -- PARDO, M D L L G. -- STAWARZ, R. -- MASSANYI, P. Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 7 (2020), s. 677--686. ISSN 0360-1234.

Originálny názov: Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra chémie
Katedra práva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci zväzku:
7
Rok vydania: 2020
Od strany:
677
Do strany:
686
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: riziko, bezpečnosť potravín, konzumenti, cottage syr, potravinárske aditíva
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originálny názov:
Journal of environmental science and health. Part B
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0360-1234
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Philadelphia
Vydavateľ:
Tayolr & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)