Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BONTOVICS, B. -- MARAGHECHI, P. -- LÁZÁR, B. -- ANAND, M. -- NÉMETHOVÁ, K. -- FÁBIÁN, R. -- VAŠÍČEK, J. -- MAKAREVIČ, A V. -- GÓCZA, E. -- CHRENEK, P. The effect of dual inhibition of Ras-MEK-ERK and GSK3β pathways on development of in vitro cultured rabbit embryos. In Zygote. 28, 3 (2020), s. 183--189. ISSN 0967-1994.

Originální název: The effect of dual inhibition of Ras-MEK-ERK and GSK3β pathways on development of in vitro cultured rabbit embryos
Autor:
Babett Bontovics (10%)
Pouneh Maraghechi (10%)
Bence Lázár (10%)
Mahek Anand (10%)
Kinga Némethová (10%)
Renáta Fábián (10%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (10%)
Alexander V. Makarevič (10%)
Elen Gócza (10%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (10%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Zygote
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 28
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2020
Od strany:
183
Do strany:
189
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: králiky, embryológia živočíchov, pohlavné bunky, in vitro
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Zygote. Cambridge: ISSN 0967-1994.

Originální název:
Zygote
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0967-1994
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Cambridge
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)