Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZEMANOVÁ, J. -- ONDRUŠKA, Ľ. Faktory ovplyvňujúce reprodukciu králikov. In Slovenský chov. 25, 7 (2020), s. 7--8. ISSN 1335-1990.

Originální název:
Faktory ovplyvňujúce reprodukciu králikov
Anglický název:
Autor:
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (50%)
Ľubomír Ondruška (50%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 25
Číslo periodika v rámci svazku:
7
Rok vydání: 2020
Od strany: 7
Do strany:
8
Počet stran:
2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: králiky, zdravie zvierat, rozmnožovanie zvierat
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jiřina Zemanová, PhD.
Poslední změna:
22.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Originální název:
Slovenský chov
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1335-1990
Stát vydavatele:
Místo vydání: Bratislava
Vydavatel: Združenie - Slovenský chov
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
22.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)