Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZEMANOVÁ, J. Anémia koní. In Svet koní. 19, 2 (2020), s. 17.

Originální název:
Anémia koní
Anglický název:
Autor: Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (100%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Svet koní
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
17
Do strany:
17
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: zdravie zvierat, anémia, kone
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jiřina Zemanová, PhD.
Poslední změna:
17.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Svet koní..

Originální název:
Svet koní
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
17.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)