Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZEMANOVÁ, J. Anémia koní. In Svet koní. 19, 2 (2020), s. 17. ISSN 1338-3019.

Originálny názov: Anémia koní
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Svet koní
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
17
Do strany:
17
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zdravie zvierat, anémia, kone
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Svet koní. Topolčianky: ISSN 1338-3019.

Originálny názov: Svet koní
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1338-3019
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Topolčianky
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)