Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LANCÍKOVÁ, V. -- ŽIAROVSKÁ, J. Inter-retrotransposon amplified polymorphism markers revealed long terminal repeat retrotransposon insertion polymorphism in flax cultivated on the experimental fields around Chernobyl. In Journal of environmental science and health. Part A. 55, 8 (2020), s. 957--963. ISSN 1093-4529.

Originální název:
Inter-retrotransposon amplified polymorphism markers revealed long terminal repeat retrotransposon insertion polymorphism in flax cultivated on the experimental fields around Chernobyl
Autor:
Ing. Veronika Lancíková, PhD. (50%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part A
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci svazku:
8
Rok vydání: 2020
Od strany:
957
Do strany: 963
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Černobyľ, IRAP, retrotranspozóny, adaptácia rastlín, ľan siaty, iPBS, stres
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Veronika Lancíková, PhD.
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of environmental science and health. Part A. Philadelphia: ISSN 1093-4529.

Originální název: Journal of environmental science and health. Part A
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1093-4529
Stát vydavatele:
Místo vydání: Philadelphia
Vydavatel:
Taylor & Francis
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)