Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LANCÍKOVÁ, V. -- ŽIAROVSKÁ, J. Inter-retrotransposon amplified polymorphism markers revealed long terminal repeat retrotransposon insertion polymorphism in flax cultivated on the experimental fields around Chernobyl. In Journal of environmental science and health. Part A. 55, 8 (2020), s. 957--963. ISSN 1093-4529.

Originálny názov:
Inter-retrotransposon amplified polymorphism markers revealed long terminal repeat retrotransposon insertion polymorphism in flax cultivated on the experimental fields around Chernobyl
Autor: Ing. Veronika Lancíková, PhD. (50%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part A
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci zväzku:
8
Rok vydania: 2020
Od strany:
957
Do strany:
963
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Černobyľ, IRAP, retrotranspozóny, adaptácia rastlín, ľan siaty, iPBS, stres
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Veronika Lancíková, PhD.
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part A. Philadelphia: ISSN 1093-4529.

Originálny názov:
Journal of environmental science and health. Part A
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1093-4529
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Philadelphia
Vydavateľ:
Taylor & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)