Research Centre for Renewable Energy Sources (TF) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 8

PublicationsType of result
Description KPČ
Year
Details
Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method
Gaduš, Ján -- Košík, Lukáš -- Jančo, Štefan
Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method. In Renewable energy sources. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013, p. 25--30. ISBN 978-80-89402-64-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
2013
Details
Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Gaduš, Ján -- Jančo, Štefan -- Pohuba, Stanislav -- Fodora, Marián
Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. In EE. 19, 3 (2013), p. 16--17. ISSN 1335-2547.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2013
Details
Čistenie bioplynu metódou vodného tlakového prania
Gaduš, Ján -- Košík, Lukáš -- Jančo, Štefan
Čistenie bioplynu metódou vodného tlakového prania. In EE. 19, 2 (2013), p. 28--29. ISSN 1335-2547.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2013
Details
Design of laboratory cyclone separator for biogas purification
Fodora, Marián -- Gaduš, Ján -- Mareček, Jan -- Vítěz, Tomáš -- Kažimírová, Viera
Design of laboratory cyclone separator for biogas purification. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 61, 3 (2013), p. 631--635. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2013Details
Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation
Pohuba, Stanislav -- Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Tulipán, Jozef
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na princípe mokrej fermentácie: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), p. 53--58. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Pohuba.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2013Details
Optimization of cyclone filter wall thickness
Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Pohuba, Stanislav -- Civáňová, Ľubica
Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), p. 37--40. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Fodora.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2013
Details
Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy
Gaduš, Ján
Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy. In Roľnícke noviny. 84, 41 (2013), p. 14.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2013
Details
Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan
Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie. In TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013, p. 69--74. ISBN 978-80-227-3955-9.
article in a proceedings
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
2013Details