Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 8

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČRokPodrobnosti
Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method
Gaduš, Ján -- Košík, Lukáš -- Jančo, Štefan
Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method. In Renewable energy sources. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013, s. 25--30. ISBN 978-80-89402-64-9 (brož.).
článok v zborníku
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
2013
Podrobnosti
Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Gaduš, Ján -- Jančo, Štefan -- Pohuba, Stanislav -- Fodora, Marián
Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. In EE. 19, 3 (2013), s. 16--17. ISSN 1335-2547.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2013
Podrobnosti
Čistenie bioplynu metódou vodného tlakového prania
Gaduš, Ján -- Košík, Lukáš -- Jančo, Štefan
Čistenie bioplynu metódou vodného tlakového prania. In EE. 19, 2 (2013), s. 28--29. ISSN 1335-2547.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2013
Podrobnosti
Design of laboratory cyclone separator for biogas purification
Fodora, Marián -- Gaduš, Ján -- Mareček, Jan -- Vítěz, Tomáš -- Kažimírová, Viera
Design of laboratory cyclone separator for biogas purification. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 61, 3 (2013), s. 631--635. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2013Podrobnosti
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na princípe mokrej fermentácie: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation
Pohuba, Stanislav -- Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Tulipán, Jozef
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na princípe mokrej fermentácie: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), s. 53--58. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Pohuba.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2013
Podrobnosti
Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness
Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Pohuba, Stanislav -- Civáňová, Ľubica
Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), s. 37--40. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Fodora.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2013
Podrobnosti
Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy
Gaduš, Ján
Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy. In Roľnícke noviny. 84, 41 (2013), s. 14. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2013
Podrobnosti
Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan
Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie. In TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013, s. 69--74. ISBN 978-80-227-3955-9.
článok v zborníku
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
2013
Podrobnosti