Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FODORA, M. -- JANČO, Š. -- POHUBA, S. -- CIVÁŇOVÁ, Ľ. Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), s. 37--40. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Fodora.pdf.

Originálny názov: Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness
Anglický názov: Optimization of cyclone filter wall thickness
Autor: Ing. Marián Fodora, PhD. (25%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (25%)
Ing. Stanislav Pohuba, PhD. (25%)
Ing. Ľubica Civáňová (25%)
Pracovisko: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra konštruovania strojov
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2013
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Fodora.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 37
Do strany: 40
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: bioplyn, filtre, filtrácia plynov, konštruovanie
Rok uplatnenia: 2013
 
Záznam vložil: Ing. Marián Fodora, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2018 12:57 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KADNÁR, M. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. ISBN 978-80-552-1020-9.

Originálny názov: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (100%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1020-9
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2013
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena: 26.10.2018 12:57 (Import dát z knižnice)