Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POHUBA, S. -- FODORA, M. -- JANČO, Š. -- TULIPÁN, J. Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na princípe mokrej fermentácie: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), s. 53--58. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Pohuba.pdf.

Originální název: Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na princípe mokrej fermentácie: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation
Anglický název: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation
Autor: Ing. Stanislav Pohuba, PhD. (25%)
Ing. Marián Fodora, PhD. (25%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (25%)
Jozef Tulipán (25%)
Pracoviště: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra konštruovania strojov
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění: 2013
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Pohuba.pdf
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 53
Do strany: 58
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova: slovenština: bioplynové stanice, biomasa, fermentory, bioplyn, elektrické motory, regulátory
Rok uplatnění: 2013
 
Záznam vložil: Ing. Stanislav Pohuba, PhD.
Poslední změna: 26.10.2018 12:57 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

KADNÁR, M. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. ISBN 978-80-552-1020-9.

Originální název: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013
Anglický název:
Editor: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (100%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-1020-9
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2013
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Poslední změna: 26.10.2018 12:57 (Import dat z knihovny)