Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POHUBA, S. -- FODORA, M. -- JANČO, Š. -- TULIPÁN, J. Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na princípe mokrej fermentácie: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), s. 53--58. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Pohuba.pdf.

Originálny názov:
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na princípe mokrej fermentácie: Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation
Anglický názov:
Design of the experimental device based on the principle of wet fermentation
Autor:
Ing. Stanislav Pohuba, PhD. (25%)
Ing. Marián Fodora, PhD. (25%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (25%)
Jozef Tulipán (25%)
Pracovisko:
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra konštruovania strojov
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia:
2013
URL:
http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Pohuba.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 53
Do strany:
58
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: bioplynové stanice, biomasa, fermentory, bioplyn, elektrické motory, regulátory
Rok uplatnenia: 2013
 
Záznam vložil:
Ing. Stanislav Pohuba, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 18:11 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KADNÁR, M. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. ISBN 978-80-552-1020-9.

Originálny názov:
Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (100%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-1020-9
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2013
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena:
05.03.2020 18:11 (Import dát z knižnice)