Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GADUŠ, J. Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy. In Roľnícke noviny. 84, (2013), s. 14. ISBN 0231– 6617.

Originální název: Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (100%)
Pracoviště: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 84
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2013
Od strany: 14
Do strany: 14
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: biomasa, obnoviteľné energetické zdroje, bioplyn, suchá fermentácia, bioenergia
Rok uplatnění: 2013
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Poslední změna: 16.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Roľnícke noviny. Nitra: ISBN 0231– 6617.

Originální název: Roľnícke noviny
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISBN: 0231– 6617
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 16.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)