Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy. In Roľnícke noviny. 84, (2013), s. 14. ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (100%)
Pracovisko: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 84
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2013
Od strany: 14
Do strany: 14
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biomasa, obnoviteľné energetické zdroje, bioplyn, suchá fermentácia, bioenergia
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny. Nitra: ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Roľnícke noviny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN: 0231– 6617
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)