Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FODORA, M. -- GADUŠ, J. -- MAREČEK, J. -- VÍTĚZ, T. -- KAŽIMÍROVÁ, V. Design of laboratory cyclone separator for biogas purification. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 61, 3 (2013), s. 631--635. ISSN 1211-8516.

Originální název: Design of laboratory cyclone separator for biogas purification
Autor: Ing. Marián Fodora, PhD. (20%)
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (20%)
Jan Mareček (20%)
Tomáš Vítěz (20%)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (20%)
Pracoviště: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 61
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání: 2013
Od strany: 631
Do strany: 635
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: bioplynové stanice, purifikácia, bioplyn, separátor cyklónový
Rok uplatnění: 2013
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marián Fodora, PhD.
Poslední změna: 18.01.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1211-8516
Stát vydavatele:
Místo vydání: Brno
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 18.01.2020 22:20 (Import dat z knihovny)