Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FODORA, M. -- GADUŠ, J. -- MAREČEK, J. -- VÍTĚZ, T. -- KAŽIMÍROVÁ, V. Design of laboratory cyclone separator for biogas purification. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 61, 3 (2013), s. 631--635. ISSN 1211-8516.

Originálny názov: Design of laboratory cyclone separator for biogas purification
Autor: Ing. Marián Fodora, PhD. (20%)
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (20%)
Jan Mareček (20%)
Tomáš Vítěz (20%)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (20%)
Pracovisko: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 61
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2013
Od strany: 631
Do strany: 635
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bioplynové stanice, purifikácia, bioplyn, separátor cyklónový
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marián Fodora, PhD.
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1211-8516
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Brno
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)