Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GADUŠ, J. -- JANČO, Š. -- POHUBA, S. -- FODORA, M. Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. In EE. 19, (2013), s. 16--17. ISSN 1335-2547.

Originální název: Bioplyn z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (25%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (25%)
Ing. Stanislav Pohuba, PhD. (25%)
Ing. Marián Fodora, PhD. (25%)
Pracoviště: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra konštruovania strojov
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: EE
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2013
Od strany: 16
Do strany: 17
Počet stran: 2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: energetické rastliny, suchá fermentácia, komunálny odpad, bioodpady
Rok uplatnění: 2013
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Poslední změna: 16.06.2017 16:18 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

EE. ISSN 1335-2547.

Originální název: EE
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-2547
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 23.10.2018 12:57 (Import dat z knihovny)