Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GADUŠ, J. -- KOŠÍK, L. -- JANČO, Š. Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method. In Renewable energy sources. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013, s. 25--30. ISBN 978-80-89402-64-9 (brož.).

Originální název: Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (34%)
Ing. Lukáš Košík, PhD. (33%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra konštruovania strojov
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Renewable energy sources.
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 25
Do strany: 30
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: voda, anaeróbna digescia, oxid uhličitý, obnoviteľné energetické zdroje, bioplyn, biometán
Rok uplatnění: 2013
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Poslední změna: 16.10.2015 10:17 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Renewable energy sources. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. ISBN 978-80-89402-64-9 (brož.).

Originální název: Renewable energy sources.
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-89402-64-9 (brož.)
Nakladatel: Slovenská technická univerzita
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2013
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku: knižní verze
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Poslední změna: 02.07.2015 13:09 (Import dat z knihovny)