Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. -- KOŠÍK, L. -- JANČO, Š. Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method. In Renewable energy sources. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013, s. 25--30. ISBN 978-80-89402-64-9 (brož.).

Originálny názov: Biogas quality improvement by means of the water scrubbing method
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (34%)
Ing. Lukáš Košík, PhD. (33%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Renewable energy sources.
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 25
Do strany: 30
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: voda, anaeróbna digescia, oxid uhličitý, obnoviteľné energetické zdroje, bioplyn, biometán
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 16.10.2015 10:17 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Renewable energy sources. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. ISBN 978-80-89402-64-9 (brož.).

Originálny názov: Renewable energy sources.
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89402-64-9 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská technická univerzita
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2013
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka: knižná verzia
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 02.07.2015 13:09 (Import dát z knižnice)