Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GADUŠ, J. -- GIERTL, T. -- JANČO, Š. Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie. In TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013, s. 69--74. ISBN 978-80-227-3955-9.

Originální název: Výroba biolplynu z biologicky rozložiteľných odpadov technológiou suchej fermentácie
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (34%)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (33%)
Ing. Štefan Jančo, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra konštruovania strojov
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: TOP 2013 - Technika ochrany prostredia.
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 69
Do strany: 74
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: bioplyn, suchá fermentácia, bioodpady
Rok uplatnění: 2013
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Poslední změna: 16.10.2015 10:18 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

TOP 2013 - Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013. ISBN 978-80-227-3955-9.

Originální název: TOP 2013 - Technika ochrany prostredia.
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-3955-9
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2013
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku: knižní verze
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Poslední změna: 02.07.2015 13:15 (Import dat z knihovny)