Dekanát TF (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Effect of shift in speed turning on machined surface quality
Polák, Pavel -- Dostál, Petr -- Kollárová, Katarína
Effect of shift in speed turning on machined surface quality. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 65, 1 (2017), s. 135--143. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Podrobnosti