Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 56

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Adaptabilnosť brzdových systémov
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Adaptabilnosť brzdových systémov. In Roľnícke noviny. 90, 41 (2019), s. 9--11. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Almanach Technickej fakulty 1969-2019
Kollárová, Katarína -- Vozárová, Vlasta -- Kosiba, Ján
Almanach Technickej fakulty 1969-2019. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 86 s. ISBN 978-80-552-2034-5.
sborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Analýza vlastností hydraulického média počas prevádzky poľnohospodárskeho stroja: Analysis of hydraulic media properties during agricultural machine operation
Feriancová, Patrícia -- Tulík, Juraj
Analýza vlastností hydraulického média počas prevádzky poľnohospodárskeho stroja: Analysis of hydraulic media properties during agricultural machine operation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 64--74. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok
Kuchar, Peter -- Halenár, Marek -- Nosian, Jozef -- Tulík, Juraj -- Holúbek, Michal -- Fürstenzeller, Adam
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 27--36. ISSN 1336-4472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine
Jablonický, Juraj -- Polerecký, Ján -- Bernát, Rastislav -- Kollárová, Katarína
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine. 1. vyd. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2019. 163 s. ISBN 978-3-942303-85-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Automobilové spaľovacie motory
Jablonický, Juraj -- Tkáč, Zdenko -- Tulík, Juraj -- Uhrinová, Daniela -- Polerecký, Ján
Automobilové spaľovacie motory. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2015-4.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Comparison of two proximal soil sensing methods to identify soil compaction in a CTF system
Macák, Miroslav -- Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Kosiba, Ján -- Jablonický, Juraj -- Malý, Vlastimil
Comparison of two proximal soil sensing methods to identify soil compaction in a CTF system. In Traktori i pogonske mašine. 24, 1 (2019), s. 30--38. ISSN 0354-9496.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers
Nosian, Jozef -- Kučera, Marián -- Kosiba, Ján -- Kuchar, Peter
Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 143--150. ISBN 978-80-552-2003-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system
Majdan, Radoslav -- Abrahám, Rudolf -- Uhrinová, Daniela -- Nosian, Jozef
Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system. In Agronomy Research. 17, 1 (2019), s. 1107--1122. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Degradácia oleja mokrými brzdami
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Degradácia oleja mokrými brzdami. In MOT´or. 16, 9 (2019), s. 100--102. ISSN 1336-4200.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla
Nosian, Jozef -- Halenár, Marek -- Kuchar, Peter -- Tulík, Juraj -- Fürstenzeller, Adam -- Kučera, Marian
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 89--97. ISSN 1336-4472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Diskové brzdy sú aj rizikové
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Diskové brzdy sú aj rizikové. In Roľnícke noviny. 90, 27 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Drawbar pull of small tractor with special lug wheels
Abrahám, Rudolf -- Zubčák, Tomáš -- Majdan, Radoslav
Drawbar pull of small tractor with special lug wheels. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 2--7. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Effect of load conditions on the size and products of wear
Kučera, Marian -- Kadnár, Milan -- Tóth, František -- Rédl, Jozef -- Nosian, Jozef
Effect of load conditions on the size and products of wear. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 299--304. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Elektronické systémy v traktoroch
Kosiba, Ján
Elektronické systémy v traktoroch. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 2 (2019), s. 18--22. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Flow characteristics of the tractor hydraulic circuit by application of the biodegradable synthetic fluid
Kosiba, Ján -- Jablonický, Juraj -- Bernát, Rastislav -- Záležák, Zoltán
Flow characteristics of the tractor hydraulic circuit by application of the biodegradable synthetic fluid. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 269--274. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Influence of ecological fluid on the wet disc brake system of the tractor
Jablonický, Juraj -- Opálený, Peter -- Uhrinová, Daniela -- Tulík, Juraj -- Savin, Lazar
Influence of ecological fluid on the wet disc brake system of the tractor. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 218--224. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of spruce wood
Vitázek, Ivan -- Majdan, Radoslav -- Abrahám, Rudolf
Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of spruce wood. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 573--576. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics. Melville : AIP Publishing. (2019), ISBN 978-073541858-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. New York : American Institute of Physics. (2019), s. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5. URL: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114776.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Konštrukcia vozidiel
Tulík, Juraj -- Jablonický, Juraj
Konštrukcia vozidiel. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 s. ISBN 978-80-552-2016-1.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Laboratórny výskum vlastností ekologických hydraulických a prevodových kvapalín
Halenár, Marek -- Tkáč, Zdenko
Laboratórny výskum vlastností ekologických hydraulických a prevodových kvapalín. Závěrečná práce. 2019. 135 s.
závěrečná práceDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti
Laboratory research of transmission - hydraulic fluid
Hujo, Ľubomír -- Čorňák, Štefan -- Tkáč, Zdenko -- Jánošová, Michaela
Laboratory research of transmission - hydraulic fluid. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 183--188. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Legislatíva v cestnej doprave
Uhrinová, Daniela -- Hujo, Ľubomír
Legislatíva v cestnej doprave. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 s. ISBN 978-80-552-1995-0.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines
Jablonický, Juraj -- Uhrinová, Daniela -- Tulík, Juraj -- Polerecký, Ján
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines. In: Biofuels. London: Intech Open, 2019. s. 67--80. ISBN 978-1-78985-535-7 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes
Kušnerová, Milena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Tkáč, Zdenko -- Panda, Anton -- Kmec, Jan -- Lukáč, Ondrej
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes.  In New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich : Scientific Net. (2019), s. 471--52. ISBN 978-3-0357-1562-0. URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktora: Proposal of measuring device for loading of external circuit of traactor´s working hydraulics
Kožuch, Peter -- Jablonický, Juraj
Návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktora: Proposal of measuring device for loading of external circuit of traactor´s working hydraulics.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 169--177. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Návrh svetelného systému vozidla: Design of ece vehicle lighting system
Halúz, Marek -- Janoško, Ivan
Návrh svetelného systému vozidla: Design of ece vehicle lighting system.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 94--103. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Podvozok kolesový alebo pásový
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Podvozok kolesový alebo pásový. In Roľnícke noviny. 89, 50 (2019), s. 14. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie preklzu terénneho automobilu s tromi rôznymi typmi hnacích kolies: Comparison of slip off road vehicle with three different types of drive wheels
Malík, Filip -- Abrahám, Rudolf
Porovnanie preklzu terénneho automobilu s tromi rôznymi typmi hnacích kolies: Comparison of slip off road vehicle with three different types of drive wheels.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 224--234. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Porovnanie výkonových parametrov hybridných pohonov: Comparison of performance parameters of hybrid vehicles
Hausleitner, Roman -- Vitázek, Ivan
Porovnanie výkonových parametrov hybridných pohonov: Comparison of performance parameters of hybrid vehicles.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 104--112. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality
Vitázek, Ivan -- Majdan, Radoslav -- Čičo, Michal
Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 310--316. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Posúdenie vybraných technických parametrov vozidla z pohľadu bezpečnostných a dynamických vlastností
Kuchar, Peter -- Janoško, Ivan
Posúdenie vybraných technických parametrov vozidla z pohľadu bezpečnostných a dynamických vlastností. Závěrečná práce. 2019. 151 s.
závěrečná práceDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti
Preplňovanie vznetových motorov
Kosiba, Ján
Preplňovanie vznetových motorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov
Opálený, Peter -- Jablonický, Juraj
Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov. Závěrečná práce. 2019. 159 s.
závěrečná práceDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti
Progresívne brzdy, ale problematické
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Progresívne brzdy, ale problematické. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles
Janoško, Ivan -- Halúz, Marek
Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 127--132. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Sales agricultural equipment in Slovakia
Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tulík, Juraj -- Nosian, Jozef
Sales agricultural equipment in Slovakia. In Traktori i pogonske mašine. 24, 1 (2019), s. 21--25. ISSN 0354-9496.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Some rheological properties of new and used mineral lubricant and biolubricant for tractors
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Kosiba, Ján -- Majdan, Radoslav
Some rheological properties of new and used mineral lubricant and biolubricant for tractors. In Agronomy Research. 17, 6 (2019), s. 2233--2241. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle
Abrahám, Rudolf -- Majdan, Radoslav -- Drlička, Róbert
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle. In Agronomy Research. 17, 2 (2019), s. 333--342. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Spôsob inteligentného riadenia vozidla na základe obmedzenia rýchlosti prostredníctvom virtuálnych dopravných značiek: úžitkový vzor č. 8613: dátum zápisu 5.11.2019
Ďuriš, Jakub -- Ralbovský, Andrej -- Jablonický, Juraj -- Tulík, Juraj -- Majdan, Radoslav
Spôsob inteligentného riadenia vozidla na základe obmedzenia rýchlosti prostredníctvom virtuálnych dopravných značiek: úžitkový vzor č. 8613: dátum zápisu 5.11.2019. ĎURIŠ, J. -- RALBOVSKÝ, A. -- JABLONICKÝ, J. -- TULÍK, J. -- MAJDAN, R.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Technická diagnostika traktorového hydrogenerátora = Technical diagnostics of tractor hydraulic pump
Majdan, Radoslav -- Nosian, Jozef -- Tulík, Juraj -- Abrahám, Rudolf
Technická diagnostika traktorového hydrogenerátora = Technical diagnostics of tractor hydraulic pump. In Spravodaj ATD SR. 22, 1 (2019), s. 50--56. ISSN 1337-8552.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
The effect of diesel additive on emissions and engine performance
Janoško, Ivan -- Feriancová, Patrícia
The effect of diesel additive on emissions and engine performance. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 225--230. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The impact of fuel additive (II) on combustion diesel engine parameters
Janoško, Ivan -- Mojžiš, Miroslav
The impact of fuel additive (II) on combustion diesel engine parameters. In KOKA 2019. Brno: MENDELU, 2019, s. 176--185. ISBN 978-80-7509-668-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Thermoanalytical investigation of selected fuel during isothermal heating
Vitázek, Ivan -- Ondro, Tomáš -- Sunitrová, Ivana -- Majdan, Radoslav -- Šotnar, Martin
Thermoanalytical investigation of selected fuel during isothermal heating. In Agronomy Research. 17, 6 (2019), s. 2455--2459. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Univerzálnosť trojbodového závesu traktora
Kosiba, Ján
Univerzálnosť trojbodového závesu traktora. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vlastnosti pohonu s palivom CNG: Properties of CNG-powered drive
Dobrý, Kristián -- Vitázek, Ivan
Vlastnosti pohonu s palivom CNG: Properties of CNG-powered drive.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 48--56. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv paliva a hybridného pohonu na prevádzkové parametre vybraných motorov
Vitázek, Ivan -- Jablonický, Juraj
Vplyv paliva a hybridného pohonu na prevádzkové parametre vybraných motorov. In MOT´or. 16, 3 (2019), s. 62--65. ISSN 1336-4200.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv paliva na emisie
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Vplyv paliva na emisie. In MOT'or. 28, 1 (2019), s. 58--59. ISSN 1210-2083.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Využitie termovízie v diagnostike sušiarní
Vitázek, Ivan
Využitie termovízie v diagnostike sušiarní. In Roľnícke noviny. 90, 33 (2019), s. 8--9. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Začiatky bionafty na Slovensku
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Začiatky bionafty na Slovensku. In MOT´or. 17, 1 (2019), s. 96--97. ISSN 1336-4200.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Zvýšenie výkonu traktorového motora
Kosiba, Ján
Zvýšenie výkonu traktorového motora. In Roľnícke noviny. 90, 1 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti