Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 23

PublikácieDruh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Bionafta a emisie
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Bionafta a emisie. In MOT'or. 2, 5 (2020), s. 94--95. ISSN 1210-2083.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Biopalivá a zmesné palivá
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Biopalivá a zmesné palivá. In MOT'or. 2, 3 (2020), s. 94--95. ISSN 1210-2083.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Brzdenie prípojných vozidiel
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Brzdenie prípojných vozidiel. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 23, 8 (2020), s. 16--18. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of Diesel Fuel-Coconut Oil-Butanol Blends on Operational Parameters of Diesel Engine
Cedík, Jakub -- Pexa, Martin -- Holúbek, Michal -- Aleš, Zdeněk -- Pražan, Radek -- Kuchar, Peter
Effect of Diesel Fuel-Coconut Oil-Butanol Blends on Operational Parameters of Diesel Engine. In Energies. 13, 3796 (2020), s. 15. ISSN 1996-1073.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Ford dominoval aj v traktoroch
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Ford dominoval aj v traktoroch. In MOT'or. 17, 10 (2020), s. 106--109. ISSN 1210-2083.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Mechanizmy smerového riadenia pásových traktorov
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Mechanizmy smerového riadenia pásových traktorov. In MOT'or. 2, 7 (2020), s. 104--107. ISSN 1210-2083.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
Meranie dynamických vlastností vozidla Mercedes s500 coupe: Measurement of dynamics features of vehicle Mercedes 500 coupe
Gajdoš, Ľuboš -- Janoško, Ivan
Meranie dynamických vlastností vozidla Mercedes s500 coupe: Measurement of dynamics features of vehicle Mercedes 500 coupe.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 83--90. ISBN 978-80-552-2167-0.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Monitoring of physical properties of transmission-hydraulic fluid by simulating the operation load of agricultural machine’s hydraulic pump under laboratory conditions
Hujo, Ľubomír -- Jablonický, Juraj -- Janoušková, Romana -- Kosiba, Ján -- Tkáč, Zdenko -- Tulík, Juraj
Monitoring of physical properties of transmission-hydraulic fluid by simulating the operation load of agricultural machine’s hydraulic pump under laboratory conditions. In New technologies, development and application III. Basel: Springer Nature, 2020, s. 403--410. ISBN 978-3-030-46816-3.
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Monitoring of selected parameters for gasoline vehicle while using the testing substance
Feriancová, Patrícia -- Polerecký, Ján -- Janoušková, Romana -- Kuchar, Peter
Monitoring of selected parameters for gasoline vehicle while using the testing substance.  In Proceeding of 22nd International conference of young scientists. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2020), s. 61--72. ISBN 978-80-213-3037-5.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020Podrobnosti
Monitoring of selected physical and chemical parameters of test oil in the wet disc brake system
Jablonický, Juraj -- Simikic, Mirko -- Tulík, Juraj -- Tomic, Milan -- Hujo, Ľubomír -- Kosiba, Ján
Monitoring of selected physical and chemical parameters of test oil in the wet disc brake system. In Acta technologica agriculturae. 23, 1 (2020), s. 46--52. ISSN 1335-2555.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Od energetických plodín k bionafte
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Od energetických plodín k bionafte. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 23, 1 (2020), s. 18--19. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
Posúdenie energetickej náročnosti vybraného vozidla = Assessment of energy efficiency of chosen vehicle
Šorec, Martin -- Janoško, Ivan
Posúdenie energetickej náročnosti vybraného vozidla = Assessment of energy efficiency of chosen vehicle.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 331--339. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020Podrobnosti
Smerové mechanizmy pásových traktorov (1.časť)
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Smerové mechanizmy pásových traktorov (1.časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 23, 8 (2020), s. 18--20. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Smerové mechanizmy pásových traktorov (2..časť)
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Smerové mechanizmy pásových traktorov (2..časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 23, 10 (2020), s. 18--21. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Teplotechnika a hydrotechnika
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko
Teplotechnika a hydrotechnika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 156 s. ISBN 978-80-552-2160-1.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Testovanie zvolenej prísady do paliva: Testing of selected fuel additive
Modrocký, Patrik -- Janoško, Ivan
Testovanie zvolenej prísady do paliva: Testing of selected fuel additive.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 240--248. ISBN 978-80-552-2167-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Uncertainty estimation of the mean specific heat capacity for the major gages contained in biogas
Trávníček, Petr -- Vitázek, Ivan
Uncertainty estimation of the mean specific heat capacity for the major gages contained in biogas. In Research in agricultural engineering. 66, 2 (2020), s. 52--59. ISSN 1212-9151.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Vplyv činnosti klimatizácie na prevádzkové parametre vozidla = Influence of air conditioning on vehicle operation parameters
Ševčík, Marek -- Vitázek, Ivan -- Janoušková, Romana
Vplyv činnosti klimatizácie na prevádzkové parametre vozidla = Influence of air conditioning on vehicle operation parameters.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 310--319. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Podrobnosti
Začiatky bionafty na Slovensku
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Začiatky bionafty na Slovensku. In MOT'or. 17, 1 (2020), s. 96--97. ISSN 1210-2083.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Začiatky bionafty na Slovensku
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Začiatky bionafty na Slovensku. In MOT´or. 17, 1 (2020), s. 96--97. ISSN 1336-4200.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Zisťovanie adhéznych vlastností vybraných pneumatík = Determination of adhesive properties of selected tires
Valkovič, Patrik -- Janoško, Ivan
Zisťovanie adhéznych vlastností vybraných pneumatík = Determination of adhesive properties of selected tires.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 360--371. ISBN 978-80-552-2167-0.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Zloženie emisií pri bionafte
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton -- Uhrinová, Daniela
Zloženie emisií pri bionafte. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 23, 5 (2020), s. 18--20. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Zmesné palivá namiesto bionafty
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Zmesné palivá namiesto bionafty. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 23, 3 (2020), s. 42--44. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti