Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 4

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Monitoring of selected physical and chemical parameters of test oil in the wet disc brake system
Jablonický, Juraj -- Simikic, Mirko -- Tulík, Juraj -- Tomic, Milan -- Hujo, Ľubomír -- Kosiba, Ján
Monitoring of selected physical and chemical parameters of test oil in the wet disc brake system. In Acta technologica agriculturae. 23, 1 (2020), s. 46--52.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Od energetických plodín k bionafte
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Od energetických plodín k bionafte. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 23, 1 (2020), s. 18--19. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
Začiatky bionafty na Slovensku
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Začiatky bionafty na Slovensku. In MOT'or. 17, 1 (2020), s. 96--97. ISSN 1210-2083.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Začiatky bionafty na Slovensku
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Začiatky bionafty na Slovensku. In MOT´or. 17, 1 (2020), s. 96--97. ISSN 1336-4200.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti