Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOSIBA, J. -- ŽIKLA, A. Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 11--12.

Originální název: Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Anton Žikla (50%)
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci svazku: 5
Rok vydání: 2019
Od strany: 11
Do strany: 12
Počet stran: 2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ceny, ekonomika, benzín, poľnohospodárska technika, spotreba palív, motorová nafta
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Roľnícke noviny..

Originální název: Roľnícke noviny
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)