Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOSIBA, J. -- ŽIKLA, A. Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.

Originální název:
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Anton Žikla (50%)
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
90
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání: 2019
Od strany: 11
Do strany: 12
Počet stran:
2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ceny, ekonomika, benzín, poľnohospodárska technika, spotreba palív, motorová nafta
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 17.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Roľnícke noviny. ISBN 0231– 6617.

Originální název: Roľnícke noviny
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISBN:
0231– 6617
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
17.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)