Department of Transport and Handling (TF) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KOSIBA, J. -- ŽIKLA, A. Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), p. 11--12.

Original name: Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
English name:
Written by (author): doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Anton Žikla (50%)
Department: Department of Transport and Handling
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Roľnícke noviny
Nature of article:
Volume no. (year): 90
Periodical number within the volume: 5
Year of publication: 2019
Starting page: 11
Up to page: 12
Number of pages: 2
UT code by Web of Science:
Form of publication: printed version
Original language: Slovak
Publication category: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: ceny, ekonomika, benzín, poľnohospodárska technika, spotreba palív, motorová nafta
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Last change: 02/15/2020 22:20 (Data import from library)

Source specification:

Roľnícke noviny..

Original name: Roľnícke noviny
English name:
Name in Slovak:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN:
Country of publisher:
Place of publishing:
Publisher:
URL:
Original language:
Publication category:
Description in original language:
Description in English:
Description in Slovak:
Last change: 02/15/2020 22:20 (Data import from library)