Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOSIBA, J. Preplňovanie vznetových motorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-6178.

Originálny názov: Preplňovanie vznetových motorov
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku: 4
Rok vydania: 2019
Od strany: 18
Do strany: 20
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vznetové motory, krútiaci moment, výkon motora, preplňované motory, turbodúchadlá
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Nitra: ISSN 1335-6178.

Originálny názov: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-6178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ: Združenie Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)