Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOSIBA, J. -- UHRINOVÁ, D. Vplyv paliva na emisie. In MOT'or. 16, 1 (2019), s. 58--59. ISSN 1210-2083.

Originální název: Vplyv paliva na emisie
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: MOT'or
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 58
Do strany: 59
Počet stran: 2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: emisie znečisťujúcich látok, palivá, spaľovacie motory, výfukové plyny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Poslední změna: 25.01.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

MOT'or. Bratislava: ISSN 1210-2083.

Originální název: MOT'or
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1210-2083
Stát vydavatele:
Místo vydání: Bratislava
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)