Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUCHAR, P. -- HALENÁR, M. -- NOSIAN, J. -- TULÍK, J. -- HOLÚBEK, M. -- FÜRSTENZELLER, A. Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 27--36. ISSN 1336-4472.

Originálny názov: Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok
Autor: Ing. Peter Kuchar, PhD. (20%)
Ing. Marek Halenár, PhD. (16%)
Ing. Jozef Nosian (16%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (16%)
Michal Holúbek (16%)
Ing. Adam Fürstenzeller, PhD. (16%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Facultatis Technicae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 27
Do strany: 36
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: opotrebovanie adhézne, pneumatiky, brzdenie, klimatické podmienky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Kuchar, PhD.
Posledná zmena: 21.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta Facultatis Technicae. Zvolen: ISSN 1336-4472.

Originálny názov: Acta Facultatis Technicae
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-4472
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Zvolen
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 21.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)