Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOSIAN, J. -- HALENÁR, M. -- KUCHAR, P. -- TULÍK, J. -- FÜRSTENZELLER, A. -- KUČERA, M. Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 89--97. ISSN 1336-4472.

Originálny názov: Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla
Autor: Ing. Jozef Nosian (20%)
Ing. Marek Halenár, PhD. (16%)
Ing. Peter Kuchar, PhD. (16%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (16%)
Ing. Adam Fürstenzeller, PhD. (16%)
doc. Ing. Marian Kučera, PhD. (16%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Facultatis Technicae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 89
Do strany: 97
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hydrogenerátory, Zetor (traktory), meranie prietoku, hydraulické mechanizmy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Nosian
Posledná zmena: 21.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta Facultatis Technicae. Zvolen: ISSN 1336-4472.

Originálny názov: Acta Facultatis Technicae
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-4472
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Zvolen
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 21.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)