Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONICKÝ, J. -- UHRINOVÁ, D. -- TULÍK, J. -- POLERECKÝ, J. Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines. In: Biofuels. London: Intech Open, 2019. s. 67--80. ISBN 978-1-78985-535-7 (brož.).

Originálny názov: Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines
Autor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (25%)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (25%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (25%)
Ing. Ján Polerecký (25%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Biofuels
Číslo časti:
Od strany: 67
Do strany: 80
Počet strán: 14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: alternatívne pohonné hmoty, emisie znečisťujúcich látok, biopalivá, traktory, výfukové plyny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biofuels. London: Intech Open, 2019. ISBN 978-1-78985-535-7 (brož.).

Originálny názov: Biofuels
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-1-78985-535-7 (brož.)
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Intech Open
Miesto vydania: London
Štát:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)