Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUŠNEROVÁ, M. -- HARNIČÁROVÁ, M. -- VALÍČEK, J. -- PALKOVÁ, Z. -- TKÁČ, Z. -- PANDA, A. -- KMEC, J. -- LUKÁČ, O. Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes.  In New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich : Scientific Net. (2019), s. 471--52. ISBN 978-3-0357-1562-0. URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes.

Originálny názov: Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes
Autor: Milena Kušnerová (16%)
Ing. Marta Harničárová, PhD. (12%)
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. (12%)
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (12%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (12%)
Anton Panda (12%)
Jan Kmec (12%)
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (12%)
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Scientific Net
Miesto vydania: Zürich
Rok zverejnenia: 2019
URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 471
Do strany: 52
Počet strán:
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová: slovenčina: kalorimetria, betón, tepelné vlastnosti, stavebníctvo, stavebné materiály
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marta Harničárová, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich: Scientific Net, 2019. ISBN 978-3-0357-1562-0.

Originálny názov: New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-0357-1562-0
Vydavateľ: Scientific Net
Miesto vydania: Zürich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 25.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)