Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

UHRINOVÁ, D. -- HUJO, Ľ. Legislatíva v cestnej doprave. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 s. ISBN 978-80-552-1995-0.

Originálny názov: Legislatíva v cestnej doprave
Anglický názov:
Autor: Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (63%)
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. (37%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: skriptá a učebnice
ISBN: 978-80-552-1995-0
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 145
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pozemné komunikácie, podnikanie, legislatíva, manažment, cestná doprava
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Daniela Uhrinová, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)