Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VITÁZEK, I. -- TKÁČ, Z. Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics. Melville : AIP Publishing. (2019), ISBN 978-073541858-5.

Originálny názov: Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Autor: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (50%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: AIP Publishing
Miesto vydania: Melville
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: 38th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: drevná štiepka, termická analýza, pelety, termogravimetria, biomasa
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

38th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics. Melville: AIP Publishing, 2019. ISBN 978-073541858-5.

Originálny názov: 38th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-073541858-5
Vydavateľ: AIP Publishing
Miesto vydania: Melville
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)