Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOSIBA, J. -- ŽIKLA, A. Progresívne brzdy, ale problematické. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-6178.

Originální název: Progresívne brzdy, ale problematické
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Anton Žikla (50%)
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci svazku: 8
Rok vydání: 2019
Od strany: 16
Do strany: 17
Počet stran: 2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: brzdy, mobilná technika, traktory, hydrostatické prevody
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Poslední změna: 25.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Nitra: ISSN 1335-6178.

Originální název: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-6178
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel: Združenie Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 25.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)